Personel

 

Akademik Personel  

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Esra AKKOL

 

Öğretim Elemanları 

Prof. Dr. Didem DELİORMAN ORHAN

Prof. Dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN 

Prof. Dr. İlhan GÜRBÜZ

Prof. Dr. Mustafa ASLAN

Prof. Dr. Osman ÜSTÜN

Prof. Dr. İpek SÜNTAR

Prof. Dr. Ufuk KOCA ÇALIŞKAN

Doç. Dr. Fatma Sezer ŞENOL DENİZ

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜNBATAN

Dr. Öğr. Üyesi Hasya Nazlı GÖK

Arş. Gör. Kevser TABAN AKÇA

Arş. Gör. Sultan PEKACAR

Arş. Gör. Methiye MANCAK KARAKUŞ

Arş. Gör. Esra Gizem TÜRKCANOĞLU

Arş. Gör. Nurten ABACI

 

Anabilim Dalı Sekreteri 

Deniz BOLAT KAYA

 

 

 

Farmakognozi Anabilim Dalı

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı,  20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi kanunlaştıran 2809 sayılı kanunla kurulan Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde 6 Eylül 1982 tarihinde Üniversiter düzeyde faaliyete başlamıştır.

Müessese 625 sayılı özel okullar kanununa göre  1968 yılında “Anadolu Eczacılık Özel Yüksekokulu” ve “Ankara Eczacılık Özel Yüksekokulu”  adı ile Ak-Es şirketi tarafından kurulmuştur. 9 Temmuz 1971 tarihinde 1472 sayılı yasa ile devletleştirilerek birleştirilmiş ve A.İ.T.İ.A'ne “Eczacılık Yüksekokulu”  ismi ile bağlanmıştır. 2237 sayılı yasa ile 1979 yılında fakülteye dönüştürülerek  “A.İ.T.İ.A. Eczacılık Fakültesi” adını almıştır. 

             

Farmakognozi Anabilim Dalı 

  Fitofarmasi Bilim Dalı

 

background image