Tarihçe

 

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi kanunlaştıran 2809 sayılı kanunla kurulmuştur. Müessese 1968 yılında Anadolu Eczacılık Özel Yüksekokulu olarak faaliyete başlamıştır.

1971 yılında 1472 sayılı yasa ile devletleştirilerek Ankara Eczacılık Özel Yüksek Okulu ile birleştirilmiş ve A.I.T.I.A'ya başlanmıştır. 1979 yılına kadar A.I.T.I.A. Eczacılık Yüksekokulu olarak eğitimini sürdüren okul, 1979 yılında A.I.T.I.A. Eczacılık Fakültesi adını almıştır. 1982 yılında ise Gazi Üniversitesi bünyesine Eczacılık Fakültesi olarak alınmıştır.

Üniversiter yapıya geçişle eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık gibi hizmetlerin de yerine getirilmesi sonucu hızlı bir gelişme gösteren bu fakültenin öğretim elemanları tarafından 1982 yılından itibaren 18 kitap, 881 makale hazırlanmış ve 667 bildiri sunulmuştur. Makalelerin 314'ü yurt dışındaki dergilerde yayınlanmış, bildirilerin de 365'i yurt dışında sunulmuştur. Bu sayılar fakültemizin uluslararası bilim dünyasında özellikle farmasötik alanda önemli bir yere sahip olduğunu vurgulamaktadır.

Ulusal projelerin çoğunluğu Gazi Üniversitesi araştırma fonu tarafından desteklenmektedir.

Fiziki mekan yetersizliği 1998 Haziran ayında tamamlanan ek bina ile giderilmiştir.