Duyurular

 

Staj I - II ve III Yaz Stajları aşağıdaki belirtilen tarihler arasında yapılacak olup, http://pharmacy.gazi.edu.tr/posts/view/title/staj-formlari-218082?siteUri=pharmacy bağlantı adresinde yer alan ilgili formların (Staj İşyeri Eğitimi Başvuru ve Kabul Formu, Eczacılık Fakültesi Staj Sigorta Birimine, Öğrenci Rıza Beyan Formu) staj yapacak öğrencilerimiz tarafından eksiksiz bir şekilde doldurulduktan sonra çıktılarının alınması, mavi renkli kalemle imzalanması (kaşe/mühür gerekli ise tamamlanması) ve taratılarak pdf formatında 27 Temmuz 2020 tarihine kadar ecza@gazi.edu.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Belgelerin asılları öğrencilerimiz tarafından,

a) Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Emniyet Mah. Taç Sok. No: 3, 06330 Yenimahalle/ANKARA adresine posta yolu ile (iadeli taahhütlü veya kargo) gönderilebilir ya da,

b) Güz dönemi içinde elden ulaştırılmak üzere muhafaza edilmelidir.

Ayrıca Staj Sigorta Giriş Dökümü çıktısı e-devlet üzerinden alınarak Eczaneye verilecektir.

 

STAJIN YAPILACAĞI TARİHLER:

04 Ağustos – 31 Ağustos 2020           (20 İş Günü)

10 Ağustos – 04 Eylül 2020                (20 İş Günü)

17 Ağustos – 11 Eylül 2020                (20 İş Günü)