Staj Formları - Eczacılık Fakültesi
Staj Formları

 

                       

  • 3 adet yeni staj formu hazırlanmış ve sisteme yüklenmiştir (Staj Başvuru ve Kabul Formu, Staj Değerlendirme Formu ve Staj SGK Durum Beyanı Formu)
  • 10. Yarıyılda staj yapacak öğrencilerin yeni formlar ile staj başvurusu yapması gerekmektedir. Eski formlar geçersizdir.
  • 10. Yarıyılda staj yapacak öğrenciler için yeni staj defteri hazırlanmıştır, eski defterler geçersizdir. Yeni defterler imza karşılığında öğrencilere teslim edilecektir.
  • 10. Yarıyıl Eczane stajı için öğrenciler tarafından seçilecek, Ankara il sınırı içinde olan eczane listeleri ektedir. Ayrıca listeler öğrenci işleri karşısındaki panoya da asılacaktır.
  • 10. Yarıyıl öğrencileri için “Staj IV Serbest Eczane Stajından Beklenen Öğrenme Çıktıları”, “Hastane Eczanesi Stajından Beklenen Öğrenme Çıktıları” ve Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı Stajından Beklenen Öğrenme Çıktıları” da sisteme yüklenmiştir.