Duyurular

 

       Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 02.06.2020 tarih ve 17311665- 304.03-E.57958 sayılı yazısına istinaden, COVID-19 Pandemisi nedeniyle öğrencilerimizin 2019-2020 eğitim- öğretim yılı sonundaki yaz döneminde yapmakla yükümlü oldukları stajlarla ile ilgili anılan döneme mahsus olmak üzere alınan 10.06.2020 tarihli ve 196 sayılı Fakülte Kurulu Kararımız 19.06.2020 tarihinde Fakültemiz web sayfasında duyurulmuştur.

       Ancak Fakülte Kurulunca alınan ilgili kararda öğrencilerimizin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 4., 6. ve 8. yarıyıl sonunda yaz aylarında yapmaları gereken Staj I, Staj II ve Staj III stajları için, mevcut staj uygulamalarına alternatif olarak sunulan, “2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı derslerinin başlamasını müteakip ilk 10 hafta içerisinde yapılması” kararının uygun görülmediği ile ilgili Üniversitemiz Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğünün 02.07.2020 tarih ve 69668 sayılı yazısına istinaden Öğrencilerimiz stajlarını, 4 Ağustos 2020 - 11 Eylül 2020 tarihleri arasında Fakültemiz Staj Kurallarında ilgili dönemler için belirtilmiş olan staj yerlerinde, 06.07.2020 tarihinde Fakültemiz web sayfasında duyurulan tarih periyotlarında 20 iş günü olarak yapacaklardır.