Misyon - Vizyon - Eczacılık Fakültesi
Misyon - Vizyon

Misyon

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi eğitim-öğretimdeki kalitesi ve bilimsel araştırma çalışmalarıyla evrensel bilim ve teknoloji hedefleri doğrultusunda, etik değerlere bağlı kalarak bilgi kullanan, bilgiyi toplumun sağlığına katkıda bulanacak şekilde üreten, yaygın, araştırıcı, sorgulayıcı; çözümleyici düşünce yapısında, hızla değişen bilim dünyasının yeniliklerine açık ve uygulayıcı, meslek içi eğitimi benimsemiş, ilaç araştırma, geliştirme ve hastaya ulaştırma süreçlerinin her kademesinde etkin olan sorumluluklarının bilincinde, önder Eczacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir

Vizyon

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, bilimsel çalışmalarında, akademik ve etik değerler doğrultusunda, bilimin üstünlüğüne inanan, uluslararası düzeyde benimsenen, eğitimde öğrenci odaklı ve tüm çalışanlarının mutluluğuna önem veren, iç ve dış paydaşlarıyla koordineli ve uyum içinde çalışmayı ilke edinmiştir.