Misyon - Vizyon

Misyon

Fakültemizin misyonu “Etik değerlere önem veren, çok yönlü ve eleştirel düşünen, bilimsel esasları temel alan, bilgiyi toplumun sağlığına katkıda bulanacak şekilde üreten, çözümleyici düşünce yapısında, hızla değişen bilim dünyasının yeniliklerine açık ve uygulayıcı, meslek içi eğitimi benimsemiş, ilaç araştırma, geliştirme ve hastaya ulaştırma süreçlerinin her kademesinde etkin olan sorumluluklarının bilincinde, önder eczacılar yetiştirmek, evrensel boyutta bilgi üreterek ilaç alanında bilim ve teknolojinin üretimine katkıda bulunmak, Türkiye’de ilaç alanındaki bilimsel etkinliklerin kalıcı ve görünür olmasını sağlamak” tır.

 

Vizyon

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin vizyonu; akademik ve etik değerler doğrultusunda, bilimin üstünlüğüne ve yol göstericiliğine inanarak, eğitimde ve araştırmada hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde en başarılı Eczacılık Fakültesi olmaktır.

Lisans ve lisansüstü eğitimimizi daha da kuvvetlendirmek ve daha üst düzeylere çıkarmak, araştırma/geliştirmedeki gücümüzü artırarak bu alandaki önemli Eczacılık Fakülteleri arasında yer almak vizyonumuzun temelidir.