Duyurular

Mezuniyet Projesi-II Dersini alan öğrencilerimizin, raporlarını ve hazırladıkları posterlerin A4 sayfa çıktılarını danışman hocalarına 2 nüsha olarak en geç 03.01.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

  • Öğrenciler raporlarını hazırlarken, Fakültemiz web sitesinde yer alan Mezuniyet Projesi Dersi Usul ve Esasları’nda belirtilen hususları dikkate almalıdır.

Not girişleri bu dönem olacağı için öğrenciler posterlerini A4 kağıda bastırarak raporla birlikte teslim etmek durumundadırlar. Öğrenciler, bahar yarıyılının başında ilan edilecek bir tarihte poster sunumlarını yapmak üzere söz konusu posterlerini 70 x 90 cm boyutunda bastıracaklardır.