Jüri Görevi Ödemeleri

Doçentlik Sınav jürisi ile Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör atama jürilerinde görev alan öğretim üyelerine Gazi Üniversitesi kurumu tarafından ödenecek ücrete ilişkin usül ve esaslar belirlenmiştir. Lütfen aşağıdaki linklerdeki bilgileri inceleyiniz.

Kolaylık olması bakımından jürilerde görev yapan öğretim üyelerinin izlemeleri gereken yollar şu şekilde özetlenmiştir:

A- Bir adayın Doçentlik sınav jürisinde yer alan öğretim üyesinin ücretini alabilmesi için yapması gerekenler:

1- Jüri üyesi tarafından doldurulacak beyan formu aşağıdaki linkten elde edilip doldurulacak ve Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesine teslim edilecektir.

 

B- Bir adayın Yrd.Doçent, Doçent veya Profesörlük kadro ataması için görev yapan öğretim üyesinin ücretini alabilmesi için yapması gerekenler:

1- Jüri üyesi tarafından doldurulacak beyan formu aşağıdaki linkten elde edilip doldurulacak,

2- Profesörlük atama jürisinde yer alan öğretim üyeleri yukarıdaki forma ilaveten aşağıdaki linklerden Personel Dairesine imzalatılacak formu elde edecek ve doldurulup Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesinden onaylatarak fakültemiz Mutemetliğine müracat edecektir.

  - Doçentlik atama jürisinde yer alan öğretim üyeleri yukarıdaki forma ilaveten Üniversiteler arası kuruldan gelen görevlendirme yazısı ile fakültemiz Mutemetliğine müracat edecektir.

  - Yardımcı Doçentlik atama jürisinde yer alan öğretim üyeleri yukarıdaki forma ilaveten Fakültemizden gelen Yönetim kurulu kararı ile fakültemiz Mutemetliğine müracat edecektir.

 

Gazi Üniversitesi tarafından ödenecek ücrete ilişkin usül ve esaslara ulaşmak için tıklayınız....

Jüri üyesi tarafından doldurulacak beyan formu

 

Not: Sınavların ücretlendirilmesinde kullanılan kat sayılar aynı değildir ve Doçentlik sınav jüriliğinin kat sayısı daha fazladır. Bir yıl içerisinde en fazla 6 ödeme alınabilmektedir, bu nedenle öncelikle Doçentlik sınav jürileri için müracat yapılması diğerlerine göre daha yüksek ücretlendirme sonucu doğuracaktır.