İş Akış Şemaları

 

  BİRİMLER   İŞ AKIŞ ŞEMALARI
HABERLEŞME BİRİMİ  Gelen Evrak
 Giden Evrak
MUHASEBE BİRİMİ  Ek Ders Ödemeleri
 Geçici Görev Yolluğu
 Giyim Yardımı Ödemeleri
 Maaş Ödemeleri
 Ölüm Yardımı
 Profesörlük ve Doçentlik Atama Jüri Üyeliği Ödemesi
 Promosyon Takibi
 Sürekli Görev Yolluğu
TAŞINIR KAYIT BİRİMİ  Giriş Çıkış İşlemleri
 Hurdaya Ayırma
 Kayıttan Düşme İşlemleri
 Taşınırların Muhafazası ve Takibi İşlemleri
 Yıl Sonu İşlemleri
 Zimmet İşlemleri
SATINALMA BİRİMİ  Bütçenin Hazırlanması
 Doğrudan Temin Malzeme Alımı
BÖLÜM VE ANABİLİMDALI  Gelen Evrak
 Giden Evrak
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ  Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenciler
 Lisans Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri
 Öğrenci Danışmanının Belirlenmesi ve Bildirilmesi
 Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri
 Ders Kayıt İşlemleri
 Ders Programlarının ve Dağılımlarının Hazırlanması ve Duyurulması İşlemleri
 Sınav Programlarının İlanı
 Sınav Hizmetlerinin Güvenliği Süreci
 Gözetmenlik Görevlerinin Belirlenmesi ve İlanı
 Sınav Sonuçlarına Yapılacak İtirazlar ve Değerlendirilmesi Süreci
 Sınav Sonuçlarının Öğrenci Otomasyon Sistemine Giriş ve Sınav Kağıtlarının Muhafazası
 Kayıt Dondurma İşlemleri
 Öğrenci Belge İşlemleri Süreci
 Öğrenci Soruşturma İşlemleri
 Öğrenci Staj İşlemleri Süreci
 Kayıt Silme İşlemleri
 Mezuniyet İşlemleri
PERSONEL BİRİMİ  39 Madde Görevlendirme
 40a Görevlendirme
 40b Görevlendirme
 40d Görevlendirme
 Aday Memurun Asalet Tasdik Süreci
 2547 sayılı Kanunun 13b-4 Maddesi Görevlendirme
 Akademik Personel Soruşturma
 Anabilim Dalı Başkanı Ataması
 Bilirkişi Görevlendirmesi
 Bölüm Başkanı Ataması
 Doktor Öğretim Üyesi Atama Süreci
 Doktor Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatımı
 Göreve Başlama Süreci
 Görevden Ayrılma Süreci
 İdari Personel Soruşturma
 Öğretim Elemanı Atama Süreci
 Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatımı