II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU - Eczacılık Fakültesi
Duyurular

 

II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER
AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU 
16 - 17 Kasım 2018

İstanbul Eresin Hotel 

International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies

www.imases.net  

 

IMASES-2018

16 - 17 KASIM 2018, İSTANBUL / TÜRKİYE

 

Değerli Bilim İnsanları

Sizleri 16-17 Kasım 2018 tarihleri arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi destekleriyle,  YENİ AKADEMİK TEŞVİK YÖNETMELİĞİNE UYGUN olarak düzenlenecek olan Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu'na (IMASES 2018)  davet etmekten mutluluk ve onur duyuyoruz.

Sempozyumda kabul edilen ve sunulan bildirilerin tam metinleri,  hakemlik sürecinden geçtikten sonra, tercihlerine göre ya, yeni Akademik Teşvik Yönetmeliğine uygun olarak ISBN'li sempozyum bildirileri kitabında yayımlanacak, ya da Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi'nde uluslararası makale olarak, ücretsiz yayımlanacaktır. Bütün bildiriler çift kör-hakem süreciyle değerlendirilecektir

Sempozyumdaki bildiriler İngilizce ve Türkçe olarak yazılabilir ve sunulabilir. Katılımcıların bildirilerini 15 dakikayı geçmeyecek süre ile sözlü olarak sunmaları beklenmektedir. Katılımcılar arzu ettikleri takdirde İnternet üzerinden Online Sunum ile katılım sağlayabileceklerdir. Online Sunumlarda ıslak imzalı katılım belgesi, sempozyum sonunda kargo yoluyla katılımcılara ulaştırılacaktır. 

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi Son Tarih                                                02 Kasım 2018

Kayıt ve Sempozyum Katılım Ücretinin Yatırılması Son Tarih                  05 Kasım 2018

Sempozyum Programının İlanı                                                                 09 Kasım 2018

Sempozyum Günleri                                                                                 16-17 Kasım 2018          

Tam metinlerin Gönderilmesi Son Tarih                                                    08 Aralık 2018

Hakemlik Sürecinden Geçmiş Bildirilerin Yayımlanması                           30 Aralık 2018

 

Ayrıntılı bilgi için bknz. http://www.imases.net

 

 

     Doç. Dr. Ahmet YÜKSEL,  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi