Farmakognozi ABD

 

 

Farmakognozi Anabilim Dalı

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı,  20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi kanunlaştıran 2809 sayılı kanunla kurulan Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde 6 Eylül 1982 tarihinde Üniversiter düzeyde faaliyete başlamıştır.

Müessese 625 sayılı özel okullar kanununa göre  1968 yılında “Anadolu Eczacılık Özel Yüksekokulu” ve “Ankara Eczacılık Özel Yüksekokulu”  adı ile Ak-Es şirketi tarafından kurulmuştur. 9 Temmuz 1971 tarihinde 1472 sayılı yasa ile devletleştirilerek birleştirilmiş ve A.İ.T.İ.A'ne “Eczacılık Yüksekokulu”  ismi ile bağlanmıştır. 2237 sayılı yasa ile 1979 yılında fakülteye dönüştürülerek  “A.İ.T.İ.A. Eczacılık Fakültesi” adını almıştır. 

             

Farmakognozi Anabilim Dalı 

  Fitofarmasi Bilim Dalı