Dekanlık

 

                                                                                   DEKAN

                                         

                                                                         Prof. Dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN

                                                                            e- posta : iorhan@gazi.edu.tr 

 

                                                                                 DEKAN YARDIMCILARI

                                                                                                    

                                         Prof. Dr. Uğur TAMER                                        Doç. Dr. Murat ŞÜKÜROĞLU

                                   e- posta : utamer@gazi.edu.tr                              e- posta : mkadir@gazi.edu.tr

 

                                                                              FAKÜLTE SEKRETERİ

                                                                                               Sami ŞENER

                                                               e- posta : smsener@gazi.edu.tr