Dekanlık

 

                                                                                   DEKAN

                                         

                                                                         Prof. Dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN

                                                                            e- posta : iorhan@gazi.edu.tr 

 

                                                                                 DEKAN YARDIMCILARI

                                                                                                    

                                                                                             

                                     Doç.Dr. Gökçen EREN                                     Doç.Dr. İpek SÜNTAR

                               e- posta : gokcene@gazi.edu.tr                        e- posta : ipesin@gazi.edu.tr

 

                                                                              FAKÜLTE SEKRETERİ

                                                                                              Mine İŞLER

                                                               e- posta : mine.isler@gazi.edu.tr