Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Erden Banoğluı

 

Anabilim Dalları

Farmakognozi Anabilim Dalı

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

Farmakoloji Anabilim Dalı