Dönem Sonu Değerlendirme Takvimi - Eczacılık Fakültesi
Duyurular

 

Üniversitemizin 21.05.2020 tarihli senato toplantısında onaylanan akademik takvime göre, 08-19 Haziran 2020 tarihleri arasında uzaktan öğretim dersleri için dönem sonu değerlendirmesi yapılacaktır. Anılan toplantıda alınan kararlar gereğince, lisans programı dönem sonu değerlendirmesi, ilgili dersin müfredat konularını kapsayan ödev, sunum, rapor, kısa değerlendirme vs. yollarla GUZEM Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden yapılacak; olası risklere karşı değerlendirme evrakı olacak öğrenci gönderileri ÖYS yanında, öğretim elemanının öğrencilerle paylaşacağı e-posta adresine, ayrıca pandemifinal@gazi.edu.tr e-posta adresine eş zamanlı olarak öğrenci tarafından gönderilecektir.

Final takviminde belirtilen gün ve saatler, öğrencilerin değerlendirme evraklarını sisteme yükleyecekleri (ve eşzamanlı olarak e-mail yoluyla gönderecekleri) son tarih ve saatlerdir. Derslerin sorumlu öğretim elemanlarının ödev, rapor, sunum, kısa değerlendirme vs. konularının takvimde belirtilen tarihlerden önce öğrencilere göndermeleri; ölçme ve değerlendirme sürecinde kullanacakları teknikler konusunda öğrencileri önceden bilgilendirmeleri gerekmektedir. Öğretim elemanlarımız değerlendirme yaparken intihal şüphesi taşıyan değerlendirme evrakları için Turnitin programını kullanabileceklerdir. Başarı notları, ara sınav ve final sınavı notlarının ders tanımlama formlarında belirtilen yüzde ağırlıkları kullanılarak hesaplanacaktır.

 

Dönem Sonu Değerlendirme Takvimi