Deney Hayvanları Bakım ve Deneysel Araştırmalar Ünitesi

 

“Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı Deney Hayvanları Bakım ve Deneysel Araştırmalar Ünitesi”, T.C. Tarım, Orman ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 13.09.2011 tarihinde 045 no ile çalışma izni alarak faaliyetlerine başlamıştır. Deney hayvanları ünitesi bakanlık tarafından her yıl denetlenmekte ve sunulan denetleme raporu arşivlenmektedir. Ünitemizde kuruluş tarihinden itibaren çok sayıda TÜBİTAK ve BAP projeleri başarı ile gerçekleştirilmiştir. Projelerde kullanılan deney hayvanları ruhsatlı hayvan üretim laboratuvarlarından temin edilmektedir. Üniteye kabul edilen hayvanlar bir hafta adaptasyon sürecinin ardından deneylere alınmaktadır. Deneye dahil edilen hayvanların üniteye girişinden ve çıkışına kadar geçen tüm aşamalar sorumlu veteriner hekim tarafından kaydedilmektedir. Deneylerde kullanılan hayvanların gerek bakım ve beslenmeleri gerekse de yapılan tüm araştırmaları T.C. Tarım, Orman ve Hayvancılık Bakanlığı yönetmelik ve talimatnamesine uygun ve "Gazi Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul" izni ve onayı ile veteriner hekim gözetiminde sürdürülmektedir. Bakanlığın talimatı doğrultusunda kurulan "Hayvan Refah Birimi" birim üyeleri her yıl üç kez toplanır, üyeler tarafından tespit edilen araştırma geliştirme önerileri "Hayvan Refah Birimi" defterine kaydedilir ve yıl sonunda bakanlığa sunulmak üzere saklanır. “Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik”in 41. maddesinin 4. fıkrası hükümleri gereğince ünitemizde 14.03.2014 tarihli ve 06-27 numaralı “T.C. Tarım, Orman ve Hayvancılık Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü İşletme Veteriner Tıbbi Ürün Temin İzni” belgesi bulunmaktadır. Böylece, sorumlu veteriner hekimi sorumluluğunda ünitemiz ilaç bulundurma hakkına sahip olmuştur. Deneysel prosedürlerde kullanılan anestezikler ünite sorumlu veteriner hekimi tarafından e-reçete sisteminde yazılmakta ve veriler arşivlenmektedir. Hayvan barınma odalarında bulunan “data logger” derece ile bu odaların ısı ve nem düzeyleri takip edilerek kaydedilmekte ve belli periyotlarda bu bilgiler bilgisayar ortamına aktarılarak bakanlık denetimde sunulmak üzere depolanmaktadır. Hayvan barınma odalarında mevsimsel olarak klima ayarı yapılmakta ve belli aralıklarla havalandırma filtreleri değiştirilmektedir. Her yılın sonunda ünitemizde yapılan çalışmalarda kullanılan hayvan sayılarına ait “Kullanıcı Kuruluş Faaliyet Raporu” Ankara İl Tarım, Orman ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne sunulmaktadır. Ayrıca, ülkemizde deney hayvanı kullanımı ile ilgili istatistik verilerin belirlenmesi amacıyla faaliyet raporu ve istatistik tabloları Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu’na gönderilmekte ve Hayvanları Koruma Bilgi Sistemi'ne de girişleri yapılmaktadır.