Dekanlık

 

  DEKAN  
   
  Prof. Dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN  
  iorhan@gazi.edu.tr  
     
  DEKAN YARDIMCILARI  
 
Prof. Dr. Gökçen EREN   Prof. Dr. İpek SÜNTAR
gokcene@gazi.edu.tr    ipesin@gazi.edu.tr
     
  FAKÜLTE SEKRETERİ  
   
  Mine İŞLER  
     mine.isler@gazi.edu.tr