Danışma Kurulu Toplantısı (30.11.2020)
30 Kasım 2020 14:33

 

        Dekanımız Sayın Prof. Dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN, Dekan Yardımcılarımız Sayın Prof. Dr. Gökçen EREN ve Sayın Prof. Dr. İpek SÜNTAR ile Danışma Kurulu Üyelerimiz Sayın Ecz. Arman ÜNEY Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri, Sayın Ecz. Taner ERCANLI, Bilim Uzmanı, Ankara Eczacı Odası Başkanı, Sayın Ecz. Halil Tunç KÖKSAL, Bilim Uzmanı, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı, Fakültemiz Emekli Öğretim Üyeleri Sayın Prof. Dr. Fatma ERGUN ile Sayın Prof. Dr. Okan ATAY, Sayın Ecz. Mesil AKSOY, Bilim Uzmanı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı’nın katılımlarıyla 30 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 11:00’da Danışma Kurulu Toplantısı Zoom Video Konferans yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

        Toplantının açılışında Dekanımız Sayın Prof. Dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN Fakültemize ilişkin bilgilendirme sunumu yapmıştır. Sunumun bitmesini müteakip Fakültemizin ilerlemesi için neler yapılabilir, bu konuda danışma kurulu üyelerinin önerilerinin neler olacağı hususunda değerlendirmeler ve karşılıklı istişarelerde bulunulmuştur.

        Katılımcılar;  bu minvalde toplantı yapılmasının ve paydaşlarla bilgi paylaşımının son derece olumlu, faydalı olacağı hususunu belirtmişler, pandemi dönemi olması nedeniyle sosyal medyanın daha yoğun kullanımının etkin olacağı, Fakültemiz tarafından çıkartılan E-GaziFarma Bülten içeriğine bilimsel çalışmaların özetlerinin konulabileceği, ilaç endüstrisine eczacı yerleştirilmesinin önemi, genel perspektiften bakıldığında ise yeterli donanıma sahip olunmadan ve öğretim üyesinin yeterli olmadığı durumlarda eczacılık fakültesi açılmaması; mevcut eczacılık fakültelerine öğrenci kabulünde kontenjanın sınırlı tutulması hususunda ortak görüş bildirmişlerdir.

        Katılımcılar; Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin gelişmesi, daha iyi noktaya gelebilmesi için Danışma Kurulu Üyeleri olarak imkanlar dahilinde her türlü desteği verebileceklerini ifade ederek toplantı sona ermiştir.