Danışma Kurulu Toplantısı (28.12.2020)
28 Aralık 2020 12:46

Dekanımız Sayın Prof. Dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN, Dekan Yardımcılarımız Sayın Prof. Dr. Gökçen EREN ve Sayın Prof. Dr. İpek SÜNTAR ile Danışma Kurulu Üyelerimiz Sayın Ecz. Taner ERCANLI, Bilim Uzmanı, Ankara Eczacı Odası Başkanı, Sayın Ecz. Halil Tunç KÖKSAL, Bilim Uzmanı, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı, Fakültemiz Emekli Öğretim Üyeleri Sayın Prof. Dr. Fatma ERGUN ile Sayın Prof. Dr. Okan ATAY, Sayın Ecz. Mesil AKSOY, Bilim Uzmanı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı’nın katılımlarıyla 28 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 10:30’da Danışma Kurulu Toplantısı Zoom Video Konferans yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Eğitim-Öğretimden sorumlu Dekan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. İpek SÜNTAR tarafından Fakültemiz Eğitim/Dış İlişkiler Çalışma Ekibinin 27.02.2020 ve 05.03.2020 tarihlerinde yapılan toplantılarına istinaden programın mevcut durumu ve yenilenmesi düşünülen haline ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı. 

Katılımcılarla eğitim müfredatımızın güncellenmesi konusunda karşılıklı istişarelerde bulunulmuş olup; derslerin diğer eczacılık fakülteleri ile aynı paralellikte olmasının önemli bir husus olduğu, yapılması düşünülen/planlanan değişikliklerin önemli olduğu, derslerin çağın gereklerine uygun hale getirilmesinin mantıklı ve olumlu olacağı gerekli düzenlemelerin/değişikliklerin yapılmasının uygun olacağı hususunda ortak görüş bildirerek toplantı sona ermiştir.