Burs Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Burs Talep Formu                            

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE BURS VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLAR

 

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bursuna ailesinin ekonomik durumu yetersiz olan, maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler başvurabilir.

Öğrenciler aynı eğitim-öğretim döneminde başka kurumdan da burs alabilir. Ancak bunu başvuru formunda beyan etmek zorundadır.

Burs süresi 8 aydır ve bir eğitim-öğretim yılı boyunca verilir.

Başvurular her yıl mutlaka yenilenmelidir.

Bursiyer öğrenci Fakülte yönetimi ve Burs Komisyonu tarafından belirlenir.

 

BURS BAŞVURU KOŞULLARI

 

T.C. Vatandaşı olmak

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi olmak

Not ortalaması 2 ve üstünde olmak (1. sınıf öğrencileri hariç)

Disiplin cezası almamış olmak

 

BURS FONUNDAN YARARLANABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

Nüfus cüzdanı sureti

Bir adet fotoğraf

Onaylı not dökümü

Ailenin gelir düzeyini gösterir resmi belge

Başvuru formu