Akademik Takvim - Eczacılık Fakültesi
Akademik Takvim
 GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TAKVİMİ
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi 
(Yıllık ve 3 Dönemlik Sistem Uygulayan Birimler Hariç)
 
2017-2018 BAHAR YARIYILI
 
8 Ocak 2018 Bahar döneminde açılacak ders ve şubelerin Ö.B.S.’ye girilmesi için son gün
24 Ocak 2018 Haftalık ders programlarının ilgili birim ağ adreslerinden ilan edilmesinin son günü
29 Ocak 2018 Ders Tanımlama Formu’nun Ö.B.S.’ye yüklenmesinin son günü
1-2 Şubat 2018 DERS KAYITLARI (Kayıtlar İNTERNET üzerinden yapılacaktır [öğrenim süresini aşan ve ikinci öğretim öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra internet üzerinden kayıt yapacaklardır.])
5 Şubat 2018 BAHAR YARIYILI DERSLERİNİN BAŞLAMASI
8-9 Şubat 2018 Danışman onayları, ders ekleme-bırakma ve mazereti ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenlerin etkileşimli kayıtları
20 Şubat 2018 Mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAVI
5 Mart 2018 Danışman onayıyla dersten çekilme işleminin son günü
6 Mart 2018 Ara sınav tarihlerinin ilgili birim ağ sayfasından ilan edilmesinin son günü
15 Nisan 2018 Yaz okulunda açılacak derslerin Rektörlüğe bildirimi için son gün
23 Nisan 2018 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi)
1 Mayıs 2018 Emek ve Dayanışma Günü (Salı)
14-18 Mayıs 2018 Öğrencilerin dönem içi değerlendirmelerinin ve dönem sonu durumlarının dersi veren öğretim üyesi tarafından ilan edilmesi
18 Mayıs 2018 BAHAR YARIYILI DERSLERİNİN SON GÜNÜ (Teze ilişkin dersler ve uzmanlık alan dersleri hariç)
19 Mayıs 2018 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)
21 Mayıs - 1 Haziran 2018 Yarıyıl sonu sınavları
10 Haziran 2018 Yarıyıl sınav notlarının elektronik ortamda girilmesi için son gün (Saat 12:30'a kadar)
19 Haziran 2018 Yarıyıl sınav notlarına ait not değişikliği kararlarının ilgili birimlerce Ö.İ.D.B.'ye gönderilmesinin son günü
13 Temmuz 2018 Mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAVI
  YAZ OKULU
18-19 Haziran 2018 Yaz okulu ön kayıtları
21-22 Haziran 2018 Kesin kayıt ve danışman onayları
25 Haziran-3 Ağustos 2018 Yaz okulu
6-10 Ağustos 2018 Yaz okulu sonu sınavları
19 Ağustos 2018 Yaz okulu notlarının girilmesi için son gün