Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı:

-Prof. Dr. Berrin Özçelik

 

 Öğretim elemanları: 

-Doç. Dr. Melahat Kurtuluş Ülküer

-Arş. Gör. Özlem Oyardı