Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 

Anabilim Dalı Başkanı  

Prof. Dr. Berrin ÖZÇELİK

 

Öğretim Elemanları 

Doç. Dr. Melahat KURTULUŞ

Arş. Gör. Özlem OYARDI

Arş. Gör. İsmet KUTLUK

 

Anabilim Dalı Sekreteri

Kamile KORAŞLI GÖKTÜRK

 

 

 

 

Alt Sayfalar