Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Berrin Özçelik

 

Öğretim elemanları: 

Doç. Dr. Melahat Kurtuluş Ülküer

Arş. Gör. Özlem Oyardı

Arş. Gör İsmet Kutluk