2015 ve 2016 Yılında kabul edilen Projeler

1- Prof.Dr.Mustafa Aslan'nın yürütücülüğünü yaptığı" Helichrysum stoechas ssp. barellieri Bitkisinden İdrar Yolları Taş Hastalığına (Ürolithiasis) Karşı Katma Değeri Yüksek Farmasötik Ürün Geliştirilmesi" isimli proje TAGEM tarafından desteklenmiştir.

http://www.tarim.gov.tr/TAGEM