Duyurular

Üniversitemizin 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Pandemi Dönemi Akademik Takvimi’ne göre önlisans ve lisans öğrencilerinin Bahar Yarıyılı ‘Danışman Onayıyla Dersten Çekilme’ işlemi 24 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olup bu tarihte yapılmayan dersten çekilme ve/veya dersin iadesi talepleri için mazeret kabul edilmeyecektir.

 

Öğrenci ve danışmanının birlikte yürüteceği bu süreçte aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi son derece önemlidir!

  1. Bir yarıyıl içinde en çok bir (1) dersten çekilme işlemi yapılabilir.
  2. Öğrenci, eğitim hayatı boyunca en çok altı (6) dersten çekilme işlemi yapabilir.
  3. Öğrencinin aktif dönemde aldığı ders yükü, alması gereken 30 AKTS veya altında ise herhangi bir dersten çekilme izni verilmez.
  4. Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilme işlemi yapılamaz.
  5. Bir kez çekilme işlemi yapılan ders için, sonraki dönemlerde ikinci kez çekilme işlemi yapılamaz. Yani çekilme işlemi yapılan ders ilk defa alınan bir ders olmalıdır.
  6. Kredisi olmayan derslerden çekilme işlemi yapılamaz.